44

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਆਮ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ?

A: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸਵਾਲ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

A:ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਐਪਲ ਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਸੈਮਸੰਗ ਪੇ ਅਤੇ ਪੇਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਔਸਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ?

A: ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ.ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਡ ਟਾਈਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ.

ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?

A: ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?

A: ਅਸੀਂ T/T ਅਤੇ L/C ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?